Udostępnij:

kanalizacja

Informacja o zakazie wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej - będą kary!

Wójt Gminy Postomino przypomina, że obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej (np. poprzez podłączanie rynien, systemów odwodnień do kanalizacji).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.


Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej doprowadza do zwiększenia kosztów utrzymania sieci sanitarnej, oczyszczalni ścieków, a także wpływa negatywnie na stan środowiska.
Mając powyższe na uwadze, wzywa się właścicieli posesji, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Kary

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cytowanej wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.

Kontrole

Informujemy również, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie sukcesywnie przeprowadza kontrole posesji na terenie gminy w w/w zakresie. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej wszczynane będą postępowania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cytowanej wyżej ustawy.

Informacja UG Postomino

Podziel się informacją

Masz ciekawą informację? Widziałeś coś nadzwyczajnego? Zrobiłeś świetne zdjęcie?

Podziel się z nami swoją informacją o Jarosławcu, prześlij zdjęcie:

biuro@jaroslawiec24.pl

baner-facebook-jar24

Pogoda w Jarosławcu

zakatek baner sponsor

sponsor

Facebook

Template by JoomlaShine